Gegevensmodellering

Gegevensmodellering

De gegevenshuishouding in bedrijfsprocessen is een onderbelicht gebied in de bedrijfskunde. Men ziet daar gegevensmodellering als een ICT discipline, als database ontwerp. Het database ontwerp ontbeert echter de bedrijfskundige analysediepte en richt zich meer op de opslag van gegevens dan op de modellering van gegevens.

Het Handboek Gegevensmodellering geeft een methodiek om vanuit bedrijfsgegevensbehoeften samenhangende datastructuren vorm te geven die input zijn voor ICT ontwikkeling.

Gegevensmodellering vult het gegevensaspect in van vernieuwingsprojecten rond bedrijfsprocessen. Deze vernieuwingsprojecten hebben betrekking op vernieuwingen en veranderingen in het Product, Productiemiddel, Proces, Organisatie en informatie Systemen : 3PGOS.

De 3P's zijn de structurerende bedrijfsaspecten voor het creëren van toegevoegde waarde;

Gegevens zijn essentieel voor de besturing van de 3P's en de communicatie daarover;

De (informatie) Systemen faciliteren de vastlegging van gegevens, bewerken gegevens en stellen die beschikbaar;

En in de Organisatie acteren mensen en werken samen om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren.

Het volgende diagram toont de stappen in de gegevensmodelleringsmethodiek.

  1. De Relevante Werkelijkheid geeft op hoofdlijnen een afkadering van de producten, productiemiddelen en proces waar het vernieuwingsproject zich op richt. Het resultaat is een eerste versie van een Glossary met termen en begrippen, relevant voor de 3P's in het beschouwingsgebied.
  2. Het Ontologisch Model geeft vanuit die inventarisatie van gegevensobjecten formele definities van de kern objecten in het beschouwingsgebied.
  3. Het Semantisch Gegevensmodel beschrijft de processpecifieke relaties die de gegevensobjecten met elkaar onderhouden, met de kern objecten als ankerpunten.
  4. Het Logisch Gegevensmodel vertaalt het semantisch gegevensmodel naar een efficiënt vastleggingsmodel. Dit is input voor de ontwerpen van databases en communicatie berichten.
  5. Het Fysiek Gegevensmodel heeft tot doel te bepalen hoe de gegevens in de technische hulpmiddelen voor gegevensopslag en gegevensuitwisseling worden geïmplementeerd.

Verder naar het Handboek Gegevensmodellering.

Over Gandalf Productions

Gandalf Productions is een containeraanduiding voor activiteiten en voortbrengselen (producties) van Gandalf. 

Gandalf maakt graag mooie dingen. Daarbij de eisen volgend van de Romeinse ingenieur Vitruvius:

Utilitas: het moet bruikbaar zijn;
Firmitas: het moet constructief in orde zijn;
Venustas: het moet mooi zijn.

Gandalf is een soort van anagram van Gerrit van Dalfsen.

Contact

Locaties:  Rotterdam en Kootwijk