Datameester

Gegevens zijn de zenuwsignalen van een bedrijf. Gegevens vormen de inhoud van communicatie tussen mensen en tussen mensen en middelen. Betrouwbare gegevens zijn essentieel voor effectieve bedrijfsprocessen.

Gandalf Productions levert als Datameester consultancy voor Gegevensmanagement. 

Gegevensmanagement omvat:

  • Data governance
  • Gegevensarchitectuur
  • Gegevensstandaarden
  • Benamings- en coderingsvoorschriften
  • Master data
  • Gegevensanalyse
  • Gegevensontwerp
  • Gegevenskwaliteitsborging 

 

  

Gegevensmodellering

De gegevenshuishouding in bedrijfsprocessen is een onderbelicht gebied in de bedrijfskunde. Men ziet daar gegevensmodellering als een ICT discipline, als database ontwerp. Het database ontwerp ontbeert echter de bedrijfskundige analysediepte en richt zich meer op de opslag van gegevens dan op de modellering van gegevens.

Het Handboek Gegevensmodellering geeft een methodiek om vanuit bedrijfsgegevensbehoeften samenhangende datastructuren vorm te geven die input zijn voor ICT ontwikkeling.

Gegevenshygiëne

Onlangs deden we een ketentest met een nieuw geautomatiseerd workflow proces. Tot dusverre was dit een handmatig proces, maar nu werden drie applicaties gekoppeld. Prompt viel 30% van de testorders uit vanwege gegevensinconsistenties.  Geen verrassing eigenlijk als je weet dat 30% van de gegevens in een gegevensvastlegging niet betrouwbaar is, wanneer je geen gegevenshygiëne toepast.

Hygiëne omvat handelswijzen en handelingen om schoon en gezond te blijven. Dat kun je ook toepassen op gegevens die in bedrijfsprocessen verwerkt worden. Gegevenshygiëne gaat om het schoon en gezond en daarmee betrouwbaar houden van gegevens.

Over Gandalf Productions

Gandalf Productions is een containeraanduiding voor activiteiten en voortbrengselen (producties) van Gandalf. 

Gandalf maakt graag mooie dingen. Daarbij de eisen volgend van de Romeinse ingenieur Vitruvius:

Utilitas: het moet bruikbaar zijn;
Firmitas: het moet constructief in orde zijn;
Venustas: het moet mooi zijn.

Gandalf is een soort van anagram van Gerrit van Dalfsen.

Contact

Locaties:  Rotterdam en Kootwijk