Handboek gegevensmodellering

Innovatieprojecten rond bedrijfsprocessen hebben betrekking op vernieuwingen en veranderingen in het Product, Productiemiddel, Proces, Organisatie en informatieSystemen : 3PGOS.

Gegevens zijn essentieel voor de besturing van de 3P's en de communicatie daarover door medewerkers en systemen.

Gegevens zijn waar geachte uitspraken over feiten en gebeurtenissen. Die uitspraken worden gevormd door gegevensdefinities en vastgelegd in administraties.

We willen, dat onze administraties effectief en efficiƫnt zijn.

Effectief:

Efficiƫnt:

Voor het ontwikkelen van de gegevensdefinities die deze eisen effectueren maken we gebruik van de gegevensmodelleringscyclus. Aansluitend bij de fasering van innovatieprojecten doorlopen we een aantal modelleringsstappen.

Daardoor hoeven we in een vroeger stadium nog geen beslissingen te nemen die op dat moment nog onvoldoende onderbouwd kunnen worden (bijvoorbeeld over de inrichting van een database).

En in een later stadium van het project kan de aandacht juist op de database inrichting gericht worden, zonder dat de ontwerpers zich hoeven te bekommeren over afbakening en semantiek van gegevens, die vanuit de eerdere modelleringsstappen zijn aangeleverd.

De modelleringscyclus bestaat uit de volgende stappen:

Elk van deze modellen geeft antwoord op een specifieke vraag. Het is dus niet zo, dat een model een detaillering is van het voorgaande model.

Gekoppeld aan de fasering van Innovatieprojecten toont volgend schema welke modelleringsstappen in welke projectfase plaatsvinden.