Bescherming Persoonsgegevens

De Tijdteam site toont persoonsgegevens van inschrijvingen en uitslagen.

De verwerking van persoonsgegevens moet voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Deze pagina geeft de informatie die de WBP vereist.

Doel van de registratie

Tijdteam verwerkt persoonsgegevens van deelnemers aan sportwedstrijden. Het doel van de verwerking is het publiceren van door Tijdteam gemeten sportprestaties naar deelnemers en publiek.

Inhoud van de registratie

Voor het publiceren van de sportprestaties legt Tijdteam vast:

Verstrekking van informatie

  1. Tijdteam toont inschrijvingen, startlijsten en uitslagen (zonder emailadres en geboortejaar) op de openbare webpagina's van Tijdteam, en of op de openbare webpagina's van de wedstrijd organisator.
  2. Tijdteam toont inschrijvingen, startlijsten en uitslagen (zonder emailadres en geboortejaar) op de publicatieborden van het wedstrijdevenement.
  3. Tijdteam verstrekt inschrijvingen ( met emailadres en geboortejaar) via afgeschermde webpagina's aan de organisator van het betreffende wedstrijdevenement.
  4. Tijdteam verstrekt uitslagen aan de organisator van het betreffende wedstrijdevenement.
  5. Tijdteam verstrekt uitslagen aan de betreffende sportbond ten behoeve van landelijke rankings.

Toestemming van betrokkenen voor registratie

Door gebruik te maken van de inschrijfpagina van Tijdteam is de betrokken accoord met de registratie als hierboven benoemd. De inschrijfpagina bevat hierover een verwijzing.

Wanneer inschrijvingen via de wedstrijdorganisator verlopen, dan verklaart de wedstrijdorganisator zich in de tijdmeetovereenkomst met Tijdteam accoord dat uitslagen via de Tijdteam site gepubliceerd worden.

Inzage, correctie en verwijdering

Een betrokkenen kan inzage vragen in diens geregistreerde gegevens en verzoeken tot correctie van foutieve gegevens. Een betrokkenen kan ook verzoeken tot anonimiseren van diens gegevens.

Zie de Tijdteam contactgegevens voor het indienen van een zodanig verzoek.

Houdduur van gegevens

Beveiliging

De Tijdteam site toont publiek de persoonsnaam van de betrokkene, de leeftijdsklasse, het wedstrijdresultaat en ranking, en de sportvereniging. De wedstrijdresultaten zijn volgens de wedstrijd reglementen vastgesteld.

Het geboortejaar en het email adres van de betrokkenen zijn via een besloten pagina alleen beschikbaar voor de wedstrijd organisatie.

Het email adres van de wedstrijdorganisator in niet publiek zichtbaar. Deelnemers kunnen via een contact formulier een bericht versturen naar de wedstrijd organisatie. Het contactformulier is beveiligd tegen webrobots.

De Tijdteam site moet voldoen aan de standaarden voor informatiebeveiliging.

Het is mogelijk dat de publieke gegevens door andere partijen her-gepubliceerd worden via bijvoorbeeld verzamel sites.

Het is mogelijk dat de publieke gegevens door derde partijen gebruikt worden voor andere doeleinden dan waaronder deze door Tijdteam zijn verzameld.

Een betrokkene kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens te anonimiseren.